Tarieven

Tarieven

De tarieven voor tandartskosten zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Klik hier voor de actuele tarieven.

U kunt ook meer informatie vinden op de site van De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) Alles over het gebit